24 Şubat 2012 Cuma

Çeviri odaklı felsefe okumaları atölyesi

ÇEVBİR
(Çevirmenler Meslek Birliği)
ÇEVİRİ ODAKLI FELSEFE OKUMALARI ATÖLYESİ
Bahar 2012
Moderatörler: Bahadır Turan - Mehmet Onur Doğan

Çevbir'in meslek içi eğitimleri kapsamında düzenlenen çeviri odaklı felsefe okumaları atölyesinin temel amacı, sosyal ve beşeri bilim metinlerinin, özelde felsefe metinlerinin çevirisinde karşılaşılan belli başlı güçlükleri görünür kılmak, bu güçlüklerin üstesinden gelmek için kullanılabilecek stratejileri incelemektir. Bu doğrultuda, kavramların dilden dile nasıl aktarıldığının ve felsefe çevirilerinde farklı yaklaşımların yanı sıra, ağırlıklı olarak 19. ve 20. yy felsefeleri ve felsefecileri üzerinde durulacaktır. Oturumlar belli birtakım çeviri metinlerin ve birlikte yapacağımız çevirilerin incelenmesi, karşılaştırılması şeklinde geçecektir. Bu minvalde, okuma ve çeviri ödevleri olacaktır.

17 Mart’ta başlayıp on hafta sürecek olan çeviri odaklı felsefe okumaları atölyesinde, katılımcılara bir felsefe metnini en doğru şekilde Türkçeye aktarmaları için gerekli asgari hassasiyetin kazandırılması amaçlanmaktadır. 
Konu Başlıkları/Oturumlar:

1. Oturum / 17 Mart: “Felsefe Çevirilerinde Farklı Yaklaşımlar”
         Bu oturumda, farklı Kant ve Nietzsche çevirileri üzerinde durulacak.
         Karşılaştırma ağırlıklı oturumda, mevcut Kant ve Nietzsche çevirilerinde
         terim ve anlam düzeyindeki farklılıklar ele alınacak.          

2. Oturum / 24 Mart: “Felsefe Dili Nasıl Oluşur? Felsefi Kavramlar Dilden Dile Nasıl Aktarılır?”
         Bu oturumda, felsefi kavramlara yönelik terimler ortaya atılırken ve bu terimler
         dilden dile aktarılırken kullanılan kaynaklar, felsefe dilinin gündelik dilden
         tutun edebiyata kadar “yaşayan dil” ve kültürle ilişkisi konu edilecek. Bu tema
         üzerinden ağırlıklı olarak toplumsal-kültürel arka planıyla birlikte Alman
         İdealizmi ve Hegel çevirileri üzerinde durulucak.
        
3. Oturum  / 31 Mart: “Marx”
         Bu atölyede katılımcıların önceden organize olmasıyla Marx'ın eserlerinin
         Türkçeye çevirilerinde ortaya çıkan yaklaşım farkları, kavram tercihleri ve
         bunların etkileri üzerinde durulacak. Geçen bahar Alman İdeolojisi'ni merkeze
         alan atölyemizde bu kez Kapital'i merkeze alacağız, fakat aynı zamanda hem
         önceki atölyeden gelen bazı tartışmaları devam ettireceğiz hem de Marksizmin
         kavramları üzerine daha geniş kapsamlı konulara eğileceğiz.

         Bu oturum Bülent Doğan tarafından yönetilecek olup atölye harici katılıma
         açıktır.

4. Oturum / 7 Nisan: “Frankfurt Okulu”
         Bir anlamda ilk oturumun devamı gibi olacak bu oturumda, Adorno ve Walter
         Benjamin çevirileri üzerinde durulacak. Adorno ve Benjamin’in çevrilmiş
         metinlerinden pasajların yanı sıra, Fredric Jameson’ın Late Marxism: Adorno, or,
         The Persistence of the Dialectic isimli eseri kullanılacak.

5. Oturum / 14 Nisan: “Heidegger: Varlık ve Zaman”
         Bu oturumda, Varlık ve Zaman üzerinden Heidegger’in erken döneminde
         kullandığı kimi kavramlar üzerinde durulacak.

6. Oturum / 21 Nisan: “Foucault“
         Bugüne kadar Türkçe farklı yayınevlerinde farklı çevirmenlerce tercüme edilen
         Foucault metinlerinde "volonté / will, pouvoir / power, soi / self, vérité / truth"
         vb. terim ve kelimelerin nasıl çevrildiği, metinler İngilizceyle karşılaştırmalı
         olarak ele alınacak, karşılıklar üstünde değerlendirmeler geliştirilmeye
         çalışılacaktır.           

         Bu oturum Savaş Kılıç tarafından yönetilecek olup atölye harici katılıma
         açıktır.

7. Oturum / 28 Nisan: “Farklılık Felsefesi”
         Bu oturumda, fark felsefecileri Jacque Derrida ve Gilles Deleuze üzerinde
         durulacak. Temel hedefimiz, seçtiğimiz pasajlar üzerinden bu isimlerin adıyla
         anılan felsefe akımlarına genel bir giriş yapabilmektir.     

8. Oturum / 5 Mayıs: “Türkçe Freud Çevirilerindeki Hoşnutsuzluklar”
         Bu oturumda, Freud’un Das Unbehagen in der Kultur / Civilization and its
         Discontents metni üzerinden mevcut Türkçe çevirilerdeki
         farklılıklar/karşıtlıklar tartışılacak ve Freud özelinde psikanalize özgü başlıca
         kavramlar üzerinde durulacak.   

9. Oturum / 12 Mayıs: “Lacan”
         Freud oturumun devamı niteliğindeki bu oturumda, Lacan’la birlikte düşünce
         sahnesine giren başlıca kavramlar tarihsel olarak ele alınacak, Lacan
         çevirmenin temel zorlukları üzerinde durulacaktır.

         Dr. Özgür Öğütcen konuk moderatör olarak bu oturumda yer alacaktır.

10. Oturum / 17 Mayıs: “Postmodernizm Eleştirileri”
         Bu oturumda, Fredric Jameson ve Alain Badiou metinlerinden seçilen pasajlar
         üzerinde çalışırken, postmodernizmin güncel eleştirileri üzerinde durulacak.  

***
* Katılım için ileri seviyede İngilizce bilme şartı aranmakta olup felsefeyle ilgili bir önformasyon gerekmemektedir.

** Oturumlar Cumartesi günleri 13:00 – 17:00 arasında yapılacaktır.Kayıt:
Kayıt yaptırmak ve/ya bilgi almak için benmavi@gmail.com adresinden Mehmet Onur Doğan ile iletişime geçilebilir.

Atölyemiz için öngördüğümüz asgari katılımcı sayısı 10’dur. Kayıt olmak isteyenlerden evvela önkayıt alınacak, asgari sayı yakalandığında ücreti çevbir hesap numaralarına yatırmaları istenecektir. 

Mekan:
Otonom Kafe
Firuzağa Mh. Çukurcuma Cd. Yazıcı Çıkmazı No: 2
Beyoğlu
Tel: 0212 244 87 09

Ücret:
300 TL. Çevbir üyeleri: 200 TL, Öğrenci: 120 TL.


Moderatörler:

Mehmet Onur Doğan: 1979 doğumlu. Sosyoloji okudu. Editör ve çevirmen olarak çalışıyor. Sel Yayıncılık’ta DüşünSel dizisinin editörlerindendir.

Bahadır Turan: 1983 doğumlu. Felsefe bölümü mezunu (2008). Felsefe yüksek lisansı yapıyor. Alphonso Lingis, Slavoj Žižek ve Maurice Blanchot’dan çevirileri var. Halihazırda bir Gottlob Frege seçkisi hazırlıyor.

Savaş Kılıç: 1975'te doğdu. Türk Dili ve Edebiyatı okudu, ardından dilbilim ve dil felsefesi alanında doktoraya devam ettiyse de bitiremedi. İngilizce ve Fransızcadan çevirileri, çeşitli dergi ve kitaplarda yayımlanmış yazıları var. Eylül 2009'dan bu yana Metis'te çalışıyor, edebiyat dışı metinleri yayıma hazırlıyor. Küçük Filozoflar dizisinin de editörlerindendir.

Bülent Doğan: 1975'te doğdu. İngiliz Dili ve Edebiyatı'ndan mezun oldu. 1996'dan beri çevirmenlik ve editörlükle uğraşıyor. İngilizceden edebiyat ve sosyal bilim alanında çevirileri var. 2009'dan bu yana Çevbir'in düzenlediği üç ayrı Sosyal Bilim atölyesinde moderatörlük yaptı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder